Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Очни болести ) - един, обявен в Държавен вестник бр. 59 от 26.07.2019 г.

   

Кандидат: д-р Елена Атанасова Мермеклиева - Хараланова, дм

Материали:

Резюме BG ENG

Рецензии:

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн BG ENG

проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дм, дмн BG ENG

Становища:

проф. д-р Любомир Димитров Спасов дм BG ENG

проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн BG ENG

проф. д-р Иван Петров, дм, дмн BG , ENG

проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова - Гопина, дм, дмн BG ENG

доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм BG ENG