Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Медицинска генетика), обявен в бр. 88 от 13.10.2020 г.

   

Кандидат: д-р Радослава Василева Въжарова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Върбан Стоянов Ганев д.б.н., СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

Рецензии:

  • проф. д-р Върбан Стоянов Ганев д.б.н. (вътрешен рецензент) - БГ / EN
  • проф. д-р Драга Иванова Тончева-Митева, д.б.н. (външен рецензент) - БГ / EN

 

Становища:

  • проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, д.м.н. – БГ / EN
  • проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, д.м. - БГ / EN
  • проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, д.м. – БГ / EN
  • проф. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м. – БГ / EN
  • доц. Даниела Мирчева Авджиева -Тзавелла, д.м. – БГ / EN

 

 

 

Заключителното заседание ще се проведе на 05.03.2021 г. от 14.00 ч. дистанционно чрез електронната платформа Zoom.