Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

___________________________________________________________________________

Важно!

Студентите, които ще се явят на държавен изпит на 11 юли 2024 г. трябва да предадат снимка и бележка от библиотеката, че не дължат книги за изготвяне на диплома в отдел „Студенти“, кабинет №24 (02/9308523) в срок до 9 юли 2024 г.

Във връзка със заповед на Ректора №РД 19-337/19.07.2019 г. задължително да представят и регистрация в сайта на Алумни клуба на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

___________________________________________________________________________

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________