Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

____________________________________________________________________________________

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!

Във връзка с провеждането на Годишното общо събрание на Историческия факултет 19 октомври 2021 г. е неучебен и неприсъствен ден за всички студенти, докторанти и специализанти.

-----------------

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 година, бакалавърска степен, редовно обучение

  • Обучението във всички специалности на ИФ започва присъствено при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки

*****

Кампания за избор на избираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

  • бакалаври първи курс от специалности История и география, История и философия и История и чужд език - от 1 до 10 октомври
  • магистрите от всички МП - от 1 до 20 октомври

___________________________________________________________________________________

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски"

___________________________________________________________________________________