Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Разписи, Сесии, Държавни изпити...

   

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2023-2024 г.

 

 

 

ПОПРАВИТЕЛНА сесия - ак. 2022/2023 г.

ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ак.2022/2023 г.

Държавни изпити 2023 г.

 

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2022-2023 г.
ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2022-2023 г.

Поправителна сесия - 2022 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ПОПРАВИТЕЛНА сесия - 8 септември 2022 г.

Държавни изпити 2022 г.

ГРАФИК на държавните изпити, 11-15 юли 2022 г.
Конспекти за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2022 г.

ЛЯТНА изпитна сесия - 2022 г.

Информация разписи ЦИЕК

Информация сесия ЦИЕК