Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Венелина Цветкова - тенис на маса / Контакти

   

 

E-mail: venelinac@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет: стая 120, Ректорат, Висше училище по телекомуникации и пощи

Приемно време:120 стая сряда 13.15-14.15.

Катедра: Спортни игри и планински спортове