Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав

   
DSport 2009

 

Общият брой преподаватели в Департамента по спорт е 22, от които трима са професори, шестима доценти, единайсет главни асистенти, един асистент и един старши преподавател.

Броят на хоноруваните преподаватели по различните видове спорт се променя в зависимост от нуждите на Департамента.