Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / ас. Теодор Георгиев - кинезитерапия / Контакти

   

 

Email: teodorjg@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, 02 9308447

Кабинет -120 стая, Ректорат, Център по кинезитерапия, Ректорат

Приемно време - Ректорат , вторник - 14.00-15.00, Студентски град бл.8 , сряда - 12.30-13.30

Катедра - Индивидуални спортове и рекреация