Начало / Новини / Новини и събития / Започна строежът на новата технологична сграда на Центъра по компетентност „Clean & Circle”

   
Започна строежът на новата технологична сграда на Центъра по компетентност „Clean & Circle”

Изграждането на специализираната сграда е част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 667 925 лв.

Технологичната сграда е разположена в кампуса в кв. „Лозенец“ на Софийския университет, водещ партньор в проекта, в съседство с Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и с Факултета по химия и фармация, както и с още два Центъра за компетентност. Вече над 100 изследователи и млади учени разработват технологии в Центъра с готовност за реално приложение.

8-8

На официалната церемония „първа копка“ на високотехнологичната сграда на Центъра по компетентност „Clean & Circle” присъстваха ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов, кметът на район „Лозенец“ д-р Константин Павлов, координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова. Гости на събитието бяха и ректорите на партньорските университети - Лесотехническия университет и Университета по архитектура строителство и геодезия, директорите на партньорските институти на БАН, деканите на природните факултети на Софийския университет, колегите-изследователи от Центъра, както и представители на бизнес партньорите в проекта в лицето на Васил Тренев – директор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia, и г-жа Невена Лазарова – зам.-директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и представители на ОП „Наука и образование“.

1-1

Заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов заяви, че му е изключително приятно да присъства на това събитие, тъй като изграждането на центровете за върхови постижения и на центровете за компетентност е от огромно значение за бъдещето на науката в нашата страна. „Поколението след нас ще се развива в условия, които са на европейско ниво“, отбеляза зам.-министърът и си пожела след малко повече от година да бъде поканен на откриването на самия център.

2-2

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков се обърна към присъстващите и посочи, че на мястото ще бъде изграден един цял кампус, свързан със сериозна научна работа. Той изрази надеждата си, че проектът ще завърши успешно, защото е различен. Ректорът изтъкна, че настоящият проект има възможността да се превърне не просто в успешен, но и в пример за това каква би могла да бъде ползата от обединяването на научната работа с нуждите на бизнеса и обществото: „Струва ми се, че тук ще има не само отделни научни резултати, които да се внедрят или използват. Тук наистина ще се даде пример за това, че кръговата икономика е възможна и е възможно с помощта на научните изследвания да променим живота си и живота на хората около нас“. Проф. Герджиков пожела успех и след една година не просто да бъде открита тази сграда, а и цялостният кампус, с който да се гордеем.

3-3

Кметът на район „Лозенец“ д-р Константин Павлов изрази радостта си че това е четвъртата такава инициатива тук, което значи, че районът се превръща в съсредоточие на науката, а където има наука, има живот, хора и развитие. По думите му точно сега всички усещаме колко са важни въпросите на екологията, на чистата среда, на новия тип икономика, на новото развитие в енергетиката. В заключение той изрази уверениеността си, че начинанието ще има успех.

5-5

Координаторът на проекта проф. Яна Топалова приветства всички официални гости, колеги, партньори и съмишленици. По емоционален начин тя разказа за плама, куража и усилията, които с колегите й са вложили, за да се стигне до този момент. Повече от всякога е необходимо да бъдем обединени, но не на думи, а чрез професионализъм, обръщайки се към високите технологии, каза проф. Топалова. „Символичната първа копка на сградата за нас означава преди всичко отреждане на специално място на чистите технологии в дневния ред на нашата страна. Тази сграда с научната си инфраструктура, специалистите, които са вече част от Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’ и технологиите, върху които работим, са нашата вяра и убеденост в по-доброто бъдеще на фона на трудните времена, в които се осъществява проектът и в които се намираме в момента. Това е вярата, че с професионализъм, воля и устойчивост ще направим живота на хората, икономиката и околната среда по-добри“, каза още проф. дбн Яна Топалова.

7-7

В края на церемонията проф. Герджиков, проф. Топалова и акад. Хаджииванов символично направиха първата копка на новата технологична сграда.

Проектът на бъдещата сграда е реализиран от архитектурно студио „Амфион“, изпълнител е фирма „Строител“, а надзорът ще упражнява „ВМЛ Консулт“.

4-4