Начало / Новини / Новини и събития / Започна изграждането на три лаборатории по проект за ЦВП „Наследство БГ“

   
Започна изграждането на три лаборатории по проект за ЦВП „Наследство БГ“

На 17 февруари 2020 г. в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец), започнаха строително-ремонтните дейности за три лаборатории към Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“: Лаборатория „Дигитален етнографски архив”, Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство и Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

Дейностите се изпълняват от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

ИЕФЕМ-1

Доц. д-р Петко Христов, досегашен директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, посочи какво е извършено през изминалите три години, за да се достигне до т. нар. „първа копка“. Той представи и значението на лабораториите за бъдещето на Института. На събитието бяха представени плановете за участието на ИЕФЕМ при БАН в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, както и очакваните резултати от реализирането на трите лаборатории.

На събитието присъстваха изследователи от Института за етнология и фолклористика, партньори по проекта, представители на екипа за управление на BG05M2OP001-1.001-0001. Председателят на БАН акад. дмн Юлиан Ревалски поздрави Института и присъстващите с постигнатите до момента резултати, отбеляза значението на новата инфраструктура за популяризиране на българското наследство и пожела бъдещи успехи на инициативите.

ИЕФЕМ-4