Начало / Новини / Новини и събития / Във Философския факултет започнаха Докторантски четения 2018

   
Във Философския факултет започнаха Докторантски четения 2018

За трета поредна година Философският факултет на Софийския университет провежда Докторантски четения. В продължение на два дни 25 участници от различни специалности – „Реторика“, „Политология“, „Психология“, „Публична администрация“, „Европеистика“, „Социология“, „Културология“ и „Библиотечно-информационни науки“, ще представят въпроси и проблеми, свързани с техните дисертационни трудове.

Събитието бе открито в Конферентната зала на Ректората от декана на Факултета проф. Димитър Денков. Той поздрави колегите си и изрази радостта си, че за поредна година Факултетът организира това събитие. Проф. Денков отбеляза, че в Европа няма друго научно средище като Философския факултет на Софийския университет, където да се обучават около 300 докторанти в различните специалности. По думите му, смисълът от участието в подобни научни форуми е преди всичко тези научни текстове да бъдат дискутирани в различните тематични секции. Проф. Денков подчерта, че Философският факултет е първият, който издава докторантски годишник с докладите от научния форум. Сборникът ще бъде публикуван в хартиен и електронен вариант и се предвижда да се преведе на чужд език.

1

В края на изказването си проф. Денков изрази надеждата си всички докторанти да успеят да завършат обучението си успешно.

3

Заместник-деканът на Философския факултет проф. Оля Харизанова също поздрави младите си колеги за участието им в докторантските четения и подчерта, че това не е конференция, а критична дискусия върху техните научни продукти. По думите й, изключително ценна е възможността някой друг да погледне текстовете отстрани и да им покаже съмненията, неразбирането или голямото разбиране и възхвалата. Проф. Харизанова подчерта, че идеята на форума е участниците да обменят своите мисли, да видят как реагира аудиторията, да преценят дали са на прав път, да се вслушат в критиката, да оценят похвалите и в крайна сметка текстът да стане колкото се може по-добър.

2

Проф. Харизанова отбеляза, че да се потопиш в науката не е лесно и в много случаи е самотно занимание, но е хубаво да се участва в дискусии, в научни спорове, в които да докажеш дали си прав или не. Амбицията на организаторите е да съберат докторанти от различни специалности и научни направления, за да могат да се чуят и други гледни точки, защото съвременната наука се развива в посока на интердисциплинарност, посочи тя.

„От личен опит знам, че когато си се докоснал до подобна сила на думите и мисълта, във всички случаи оставаш верен докрай“, каза проф. Харизанова. Тя призова присъстващите към пълноценно участие в дискусиите и пожела на всички успех, ентусиазъм и сили да продължат.

Модератори на събитието са преподаватели от Философския факултет, които имат интереси в разглежданите области – проф. дфн Боряна Христова, проф. дпн Стойко Иванов, доц. дпн Мирела Велева – Ефтимова и доц. д-р Нели Стефанова. Те ще дискутират заедно с участниците по поставените теми.