Начало / Новини / Новини и събития / Стартира приемът на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“

   
Стартира приемът на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“

Софийският университет “Св. Климент Охридски” стартира прием на договори на студенти, ментори и обучаващи организации по проекта „Студентски практики – Фаза 2“ от 15 юни 2020г.

Приемът на договори ще се извършва по следния начин:

Договори на обучаващи организации и ментори

От 15 до 30 юни 2020 г. договорите на обучаващи организации и ментори ще се приемат по пощата на адрес:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. "Цар Освободител" 15, отдел “Секретариат и деловодство”, за г-жа Илияна Гелкова.

Наборът от документи, който следва да бъде изпратен от страна на обучаващата организация включва:

1) Договор за сътрудничество между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и обучаващата организация, който се генерира от системата на проект “Студентски практики-фаза 2” /3 екземпляра/.

2) Списък с ментори, който се генерира от профила на организацията ( този списък се генерира отново и се предоставя на ВУ при всяка настъпила промяна в него).

Наборът от документи, който следва да бъде изпратен от страна на менторите включва:

1) Договор между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики-фаза 2” /3 екземпляра/.

2) Попълнена декларация за ментор, която може да свалите от тук .

Договори на студенти

Наборът с документи, които студентите предоставят съдържа:

  1. Генериран от системата договор /3 екземпляра/
  2. Подписана декларация за COVID – 19, която може да свалите от тук .

Договорите, подадени в седмицата от 15.06.2020г. - 19.06.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 06.07.2020 г.

Договорите на студентите, които желаят да се включат в проект “Студентски практики-фаза 2” се приемат от функционалните експерти по факултети по следния график:

Исторически факултет

Договорите на студентите в периода 15.06. 2020 г.- 19.06.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. - 12:00 ч.

Проф. д-р Надя Манолова – Николова

Приемно време: сряда, 10.00 – 12.00; каб. 28, Ректорат.

Имейл адрес: manolova.nikolova@abv.bg

Биологически факултет

Доц. д-р Елена Ташева

Приемно време: сряда от 10.00ч. – 12.00ч., каб.341А, БФ

Имейл адрес: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

Факултет по науки за образованието и изкуствата

ас. д-р Мария Петрова Валявичарска – Караиванова

ФНОИ, кабинет 209, вторник и четвъртък от 12.00ч. – 14.00ч.

Имейл адрес: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg.

Стопански факултет

Договорите на студентите в периода 15.06. 2020 г.- 27.06.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Доц. д-р Боряна Богданова

Приемно време: Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Кабинет 406, Стопански факултет

Имейл адрес: bpelova@feb.uni-sofia.bg

Факултет по педагогика

Договорите на студентите в периода 15.06. 2020 г.- 19.06.2020 г. се приемат в сектор „Кариерно развитие“ понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Доц. д-р Владислав Динков Господинов

Приемно време: Вторник 14.00-16.00 ч,. Каб. № 67 в Ректората, Южно крило, ет. 4

Имейл адрес: w.gospodinov@abv.bg (или v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg),

сл. тел. 02/9308 568

Геолого-географски факултет:

Гл. ас. д-р Методи Валериев Иванов

Приемно време: Понеделник: от 10.00 до 12.00 часа, кабинет 281-Б.

Имейл адрес: : ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg , ivanov.metodi@abv.bg

Факултет по химия и фармация

Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

ФХФ стая 106 Катерина Миланова

Имейл адрес: kmilanova@chem.uni-sofia.bg;

ФХФ стая 107 Анелия Алексиева

Имейл адрес: aaleksieva@chem.uni-sofia.bg

Богословски факултет:

гл. ас. д-р Татяна Димитрова Иванова

Приемно време: вторник от 14.00 ч. – 16.00 ч., кабинет 6, ет. 2

Факултет по славянски филологии

гл.ас. д-р Биляна Радева

Приемно време: вторник от 12.00 – 14.00 ч., кабинет 143 (Ректорат)

Имейл: bilyana.radeva@gmail.com

Телефон: 0888098454

Физически факултет

Цветанка Василева

Приемно време: сряда от 14.00 до 16.00, кабинет 411, отдел “Студенти”

Имейл адрес: tzetzka@phys.uni-sofia.bg

Факултет по журналистика и масова комуникация

гл. ас. д-р Светлана Иванова Станкова

Приемно време: вторник 12.00-14.00, кабинет 58, етаж 3, ФЖМК

Имейл адрес: svetlanais@uni-sofia.bg

Медицински факултет

Надя Стоянова и Мария Кирова

Сектор „Кариерно развитие“ – тунела на Ректората

Приемно време: сряда от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Юридически факултет

Приемно време: вторник от 9.00 – 12.00ч., четвъртък от 13.00 – 16.00 ч., каб. 238

Евдoкия Йорданова: evdokiaj@uni-sofia.bg

Ивон Каменова: ivonkamenova@gmail.com

Соня Савова: sonia_71@abv.bg

Маринела Голачка: golachka@uni-sofia.bg

Факултет по математика и информатика

Стефка Близнева

Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в стая 203 на ФМИ

Имейл адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg;

Философски факултет и Факултет по класически и нови филологии

До 19.06.2020 г. юни договорите на студентите се събират в сектор “Кариерно развитие” от Надя Стоянова и Мария Кирова.

Приемно време:

Понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. – 12.00 ч.

Сектор “Кариерно развитие”, тунела на Ректората