Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Зографската света обител в Атон подписаха 10-годишно споразумение, в рамките на което ще бъде развивана дългосрочна научна програма

   
Софийският университет и Зографската света обител в Атон подписаха 10-годишно споразумение, в рамките на което ще бъде развивана дългосрочна научна програма

В Софийския университет започна двудневната международна научна конференция „Зографската библиотека и архив: Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието на изворите”. Конференцията се организира по проект „Зографски дигитален архив в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер”.

Основен фокус в научната програма на конференцията е поставен върху представянето на резултатите от изследователския проект и обмена на опит и добри практики с чужди и наши учени, заети в сферата на дигитализацията, описанието и издаването на ръкописи и документи от богатите манастирски хранилища.

5

В рамките на научната конференция беше обявено подписването на споразумение за десет години между Софийския университет и манастира „Зограф“. Ръководителят на научната програма в УКХ “Алма матер” доц. д-р Димитър Биров и административният директор на УКХ Добромир Добрев връчиха споразумението на представителя на манастира и негов библиотекар отец Атанасий.

Софийският университет изпълнява успешно мисия да поддържа и развива отношения с Атонската общност и да подпомага проучването, съхраняването и популяризирането на историческото и културно наследство в Зографския манастир, отбеляза Добромир Добрев по време на откриването на конференцията.

2

Доц. Биров допълни, че научната конференция е доказателство за успешната дейност, която различните изследователски екипи извършват в рамките на проекта „Зографски дигитален архив в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той пожела успех на двудневния форум и подчерта, че това е една от най-важните изследователски инициативи, реализирани като част от научната програма на Университетския комплекс по хуманитаристика.

33

Допълнителна информация програма на научната конференция

3