Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Българската търговско-промишлена палата продължават сътрудничеството си

   
Софийският университет и Българската търговско-промишлена палата продължават сътрудничеството си

Заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност на Софийския университет чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. По време на разговора бе обсъдено дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и възможностите за подобряване взаимодействието между висшите училища и бизнеса.

Цветан Симеонов представи позициите на Палатата относно действащата рейтингова система и тежестта на прилаганите критерии, модела на финансиране и академичната автономия на висшите училища. Проф. Витанов представи научната и проектна дейност в Университета и отбеляза някои проблеми, сред които трудно намиране на ползватели в индустрията за приложение на разработките, липсата на финансиране и дългата процедура при регистрацията на патенти.

На срещата бяха представени т. нар. ”Харвардски курсове” към Стопанския факултет , които дават възможност за запознаване с най-популярните теории и практики в световния икономически растеж.

3

Снимка: БТПП

Двете институции се договориха активно да работят за максимално доближаване научната дейност към потребностите на бизнеса, за предприемане на мерки от държавата за финансово подпомагане на процеса по заявяване и регистриране на патенти, избор на подходящ подход за оценка на качеството на висшето образование, опростяване на процедурата по признаване на чуждестранни дипломи, както и за привличане на чуждестранни студенти за обучение в български университети.