Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е сред двадесет и петте най-добри университета по индикатор „Контакт с работната среда“ според U-Multirank 2020

   
Софийският университет е сред двадесет и петте най-добри университета по индикатор „Контакт с работната среда“ според U-Multirank 2020

В изданието на Ю-мултиранк за 2020 година Софийският университет е сред класираните двадесет и пет най-добри университета по индикатор „Контакт с работната среда“ – Global Top 25 performer in Contact to Work Environment. Този показател бележи значимостта, която Университетът отделя на включването на професионалния опит в програмите за обучение на студентите си.

Ю-мултиранк (U-Multirank) е международна рейтингова класация на висшите училища. Целта на рейтинговата класация е да бъде извършено съпоставяне между висшите училища по пет ключови показателя: 1) преподаване и учене, (2) научни изследвания, (3) трансфер на знания, (4) международна ориентация и (5) регионална ангажираност.

От първото си издание през 2014 г. Ю-мултиранк увеличава двойно броя на участващите университети от 850 на близо 1800, като обхватът на включените държави към момента е 92, включително над 5300 факултета и над 11 800 учебни програми, в 28 тематични области. Класирането отчита както институционалното ниво на представяне, така и представянето в конкретни области и учебни направления.