Начало / Новини / Новини и събития / Работна среща по проект Materials Networking.

   
Работна среща по проект Materials Networking.

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, бе проведена Втората работна среща “Advanced Materials“. Срещата се състоя в периода 10-13 септември 2017 г. в Поморие.

В нея участваха с научни доклади и презентации учени от всички четири партньорски организации на проекта - Факултета по химия и фармация на Софийския университет ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Пленарни лекции представиха Prof. Francesc Viñes от Университета в Барселона и Prof. Kai Zhang и Prof. Markus Bannwarth от Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия. От Факултета по химия и фармация лекции изнесоха проф. А. Иванова, проф. Т. Спасов, проф. Т. Дудев, проф. С. Цаковски, проф. С. Гуцов, проф. Н. Денков, проф. С. Чолакова, доц. Х. Александров, доц. П. Петков, доц. Г. Йорданов, доц. Е. Василева, доц. А. Василев, доц. А. Ахмедова, гл. ас. Н. Бурджиев, гл. ас. П. Георгиев, гл. ас. З. Винаров, гл. ас. С. Йорданова, гл. ас. М. Аврамов, гл. ас. Е. Младенова, гл. ас. П. Петров, ас. М. Цветков, д-р С. Аначков. Флаш-презентации представиха млади учени, докторанти и пост-докторанти.

pr2

Следващото събитие, което ще бъде организирано в рамките на същия проект, ще бъде Училище за млади учени на тема „Компютърното моделиране в света на новите материали“, което ще се състои от 4 до 6 декември 2017 г. във Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ В училището ще вземат участие млади учени и докторанти от партньорските организации, а като лектори са поканени изтъкнати учени в тази научна област от страната и чужбина. Школата ще завърши с еднодневен Семинар по иновации, в който лектори ще бъдат eксперти в областта на иновациите и комерсиализацията на научните резултати от трите чуждестранни партньорски организации. В рамките на Семинара младите учени ще се запознаят със стратегиите за комерсиализация, подходи към големите компании, малките и средни предприятия, стартиращите фирми, опита на партньорските организации за създаване на стартиращи компании и т.н.

Повече информация за проекта и за предстоящото Училище за млади учени може да бъде намерена на сайта на проекта www.materialsnetworking.eu.