Начало / Новини / Новини и събития / Обучителна школа 3 BIO- COMP – CHEM

   
Обучителна школа 3 BIO- COMP – CHEM

В периода 24-28 септември 2018 г. в гр. Банско се провежда Обучителна школа 3 BIO- COMP – CHEM. Събитието се осъществява в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".

Бенефициент на проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултета по химия и фармация. Проектът е финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.

В работата на школата участват докторанти и преподаватели от Факултета по химия и фармация и лектори от Университета Барселона в Испания, Университета Сегед в Унгария и Техническия университет Гданск в Полша.

Основни акценти в научната програма са поставени върху екологичните и токсикологичните аспекти на науката химия (Б. Кудлак, М. Тобишевски, Полша), бионеорганичната химия (Х. Ечеверия, Дж. Сирера, Испания; Б. Гюрчик, Унгария), съвременните изчислителни методи (С. Мадурга, П. Бланко, Испания), проблемите на устойчивото развитие и причините за появата на недостоверна научна информация (В. Симеонов, България).

Изнесената Обучителна школа 3 ще завърши с представяне на научноизследователските направления, разработвани във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и партньорските организации в Испания, Полша и Унгария.

site-b