Начало / Новини / Новини и събития / Нови научни списания, издания на Факултета по науки за образованието и изкуствата

   
Нови научни списания, издания на Факултета по науки за образованието и изкуствата

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет стартира три нови научни списания, свързани с научноизследователската и художественотворческата дейност, провеждана във факултета.

Първите броеве са достъпни на официалния сайт на Факултета по науки за образованието и изкуствата https://fnoi.uni-sofia.bg/ (меню „Официални издания“/“Списания“), или на следните адреси: сп. „Педагогически изследвания“ ; сп. „Специална педагогика и Логопедия“ и сп. „Визуални изкуства и музика“ .