Начало / Новини / Новини и събития / Изпит по химия за кандидат-студенти

   
Изпит по химия за кандидат-студенти

При спазване на противоепидемичните мерки в 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за който са подали заявления 718 кандидат-студенти.

Кандидат-студенти изтеглиха вариант № 2 на теста в компонент 1 на изпита и темата „Теория на електролитната дисоциация. Електролити и неелектролити. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитна дисоциация и видове електролити в зависимост от степента на електролитна дисоциация. Дисоциационна константа“ в компонент 2, който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-1

Заместник-ректорът доц. Анета Антонова и председателите на изпитните комисии доц. Валя Николова от Факултета по химия и фармация и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет поздравиха младите хора с избора им да кандидатстват в Софийския университет и им пожелаха днешният изпит да бъде успешен вход към специалността, която са избрали.

2-2

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са:

„Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“, „Химия и английски език“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология и химия“, „Медицинска сестра“.

3-3

С успешно положени изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Фармация“ и „Медицина“.