Начало / Новини / Новини и събития / Изложба "NATURA SACRA - Между метафората и абстракцията"

   
Изложба "NATURA SACRA - Между метафората и абстракцията"

В Галерия "Алма матер" в Ректората бе открита изложбата "NATURA SACRA - Между метафората и абстракцията" на д-р Снежина Бисерова, гл. асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет, специалност "Изобразително изкуство". Експозицията може да бъде разгледана до 3 ноември 2017 г.

Изложбата включва три графични серии, проектирани и реализирани изцяло посредством дигитален софтуер и печат. Всички работи са отпечатани с пигментни мастила в лимитиран тираж върху архивен картон.

Графичната серия Сенки включва седем работи, създадени в периода 2015 – 2017 г., с необичаен формат, силно издължен по хоризонтала – 39 х 100 см. Това са абстрактни композиции, внушаващи идеята за конфликта (противопоставянето) в най-широк смисъл: човек – природа, светлина и мрак, добро и зло..... на текстура и силует. Драматичното въздействие е заложено в мощното, експресивно натоварване на диагонала. В основата на работата върху серията стои авторска фотография – късчета реалност, лишени от претенции за композиция – фотоси на земя, трева, покрита със скреж, текстури. На концептуално ниво, закодираните между метафората и абстракцията послания предлагат възможност за различни нива на прочит. В хаоса на фрагментирания ни, претрупан с информация свят авторът се опитва да разкрие визуално непознатото, трудно забележимото, скритото и неразпознаваемото. Пластичната проблематика включва отново трансформацията – на обект, на среда, на пространство. Формулирането на визуалното послание предполага естетическо разкриване и претворяване на обектите. Гледната точка на автора - включването на динамичния контрапункт на рисунката, е средството да се узакони пространството чрез границите на силуетите, чрез силата, ритъма и плътността на графичния език. Затова ръчно рисуваният слой е извънредно важен за автора при създаването на дигиталната композиция. Вклиняването и интегрирането на творческия жест – рисунката (щрих, петно) в една документална, декомпозирана първооснова в ролята ѝ на текстура, пренарежда цялото и в крайна сметка, изцяло трансформира фотографската даденост – и като визуалност, и като смисъл.

1

Серията Натура Сакра се състои от шест работи с формат на графичния лист 110 х 145 см. Композицията се основава на дигитално създадената огледална симетрия на селектираните фрагменти. Друг принцип на визуална транспозиция в тази серия е посредством позитив и негатив на изображенията. Огледалното дублиране на графичните елементи със специфичната им текстура и перспективната деформация на пространството в две, взаимно перпендикулярни равнини създава усещането за всмукване навътре, към някаква несъществуваща централна убежна точка – вътрешен център на затишие, в който динамиката и напреженията замлъкват. Визуалната игра с пространството поражда нови кодове, асоциации и внушение за сакралната същност на Природата – източник на вътрешна светлина.

Серията Градски стени включва седем работи с формат 56 х 100 см. Тя е базирана върху авторска фотография, документираща реална градска среда, с определени от време и място послания. Своеобразните, породени от времевите наслоявания колажи са съхранени в автентичния си вид, но са включени в други, конотативни взаимодействия, надградени с нов смисъл, алюзии и прочит и претворени в художествен артефакт.

Дигиталният софтуер е инструментът, чрез който авторът постига тази обвързаност, блиндирайки визуалния материал по начини, непостижими с други средства. От друга страна, самият процес включва безкрайни възможности и не на последно място, изкушението на играещия човек (Homo ludens), да надгражда варианти и да осъществява избор, да провокира и да препотвърждава артистичното си светоусещане.

2

Снежина Бисерова е родена на 2. 01.1962 г. в гр. София.

През 1988 г. завършва Националната художествена академия – специалност графика. Живее и работи в град София.

От 1991 г. до 2017 г. е преподавател по графика в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ – София.

От 2006 г. е хоноруван преподавател по графика в НХА – специалност „Книга и печатна графика” и в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

2007 г. – Доктор по изкуствознание и изобразително изкуство, специалност графика – НХА.

2017 г. – главен асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика, "Изобразително изкуство".

От 1988 г. е участвала в множество национални, общи и международни изложби. Реализирала е 13 самостоятелни изложби. Нейните изяви са предимно в областта на графиката, акварела и рисунката.

От 2004 г. активно експериментира с нови, нетоксични графични техники. За пръв път в България въвежда техниката силиграфия в образователния процес по графика. Автор е на книгата „Силиграфията – безводен метод за повърхнен печат“.

Произведения на Снежина Бисерова са собственост на българското посолство в Япония; Областната галерия в Канагава, Япония; Tama Art University Museum – Токио, Япония; Колекцията на Флореан музей – Карбунари, Румъния; Колекцията на биеналето в Айова – САЩ, Съюза на китайските художници, Музея Микети – Франкавила ал Маре – Италия, Музей на изкуствата Паоло Пини – Милано, Италия; колекцията на Сант Карл де ла Рапита – Испания; колекцията на графичното биенале в Дуро, Португалия; Белгия – колекцията на Юго Вутен; Италия – колекцията на Лучано Настуци, както и на редица частни колекции в България, Великобритания, Гърция, Мексико, Полша, Швеция, Швейцария, САЩ и Франция.

3