Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 2 юли 2020 г. след кратко боледуване почина проф. д-р Иван Петров Калчев, преподавател във Философския факултет на Алма матер.

Опелото ще се отслужи на 6 юли 2020 г. от 11.00 ч. в Католическия параклис на Централните софийски гробища.

Проф. Иван Калчев е роден в с. Бърдарски геран, Врачанско. Потомък е на банатски българи, католици по вероизповедание. Завършва гимназия в гр. Бяла Слатина. От 1965 до 1969 г. е студент по философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Две години е докторант, а от 1972 г. започва преподавателската си работа в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 1985 г. се хабилитира, а от 1993 г. е професор в Катедра „Философия“ на Философския факултет. След 1989 г. преподава „Френска философия“ в специалност „Френска филология“ и „Философска антропология“ в специалност „Философия“.

Автор е на множество книги, сред които: „Екзистенциализмът на Жан-Пол Сартр“ (1980), „Етюди за смъртта“ (1985), „Метафизика на смъртта“ (1993), „Сартр – за него и от него“ (1993), „Смъртта – вечното оскърбление на живота (Увод в танатологията)“ (1998), „Воля за свобода“ (2000), „Милост за човека (Новата антроподицея на папа Йоан Павел II)“ (2002), „Толерантност, диалог, свобода“ (2005).

От 1996 г. е председател на Българската философска асоциация. Три последователни мандата (2003-2018 г.) е член на Управителния съвет на Международната федерацията на философските дружества (FISP).

Отличен е с почетното звание доктор хонорис кауза на Университета в Скопие.

Академичната общност загуби уважаван учен, преподавател и колега с неизчерпаема творческа енергия.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“