Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12 септември 2023 г. на 87-годишна възраст ни напусна проф. дфн Петър-Емил Митев, учен с феноменално богата ерудиция, с енциклопедични знания в областта на социалните науки, човек с изключително висок морал и активна гражданска позиция, чийто принос в науката и обществения живот е не само безспорен, но високо ценен от поколения философи, социолози и политолози.

Поклонението ще се състои на 14 септември 2023 г., четвъртък, от 12:00 ч., в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Академичният път на проф. Митев е свързан неразривно с Философския факултет на Софийския университет – от студент и в последствие асистент – до професор. В продължение на повече от 40 години той води основните курсове по история на философията, история на социологията, история на политическите идеи, политически идеологии, политически анализ и български преход. Стотици студенти в цялата му впечатляваща академична кариера помнят и до днес забележителните му лекции, поднасящи по увлекателен и същевременно задълбочен начин съвременните достижения на социалните науки. Проф. Петър-Емил Митев е гост-професор в много престижни световни университети - Университета Йейл, Университета Комплутенсe в Мадрид, Университета на Осло, Университета на Вишнакапатнам в Индия, Университета в Съри, Великобритания, и Североизточния университет в Бостън, САЩ. Ръководител и участник е в десетки международни научни проекти. От 1972 до 1988 г. е директор на Научно-изследователския институт за младежта в София, а от 2002 г. до смъртта си – председател на Управителния съвет на Института по социология „Иван Хаджийски“. От 1991 до 1995 г. и от 1997 до 1999 г. е председател на Българската социологическа асоциация. В периода 1982-1986 г. е президент на Изследователски комитет 34 „Социология на младежта“ на Международната социологическа асоциация. Народен представител е в Седмото Велико Народно събрание (1990-1991), където ръководи Комисията по етика.

Проф. Петър-Емил Митев оставя траен отпечатък в различни научни области. Той е един от най-ярките международноутвърдени изследователи на теоретичното наследство на Карл Маркс, един от пионерите в организационното и научно утвърждаване на българската социология на младежта. Също така е световнопризнат анализатор на българския преход към демокрация. Академичната общност познава и високо цени изследванията на проф. Петър-Емил Митев по проблемите на бедността, дискриминацията, катастрофичното съзнание, политическото поведение. Българската публика от десетилетия следи неговите ситуационни анализи за политическата обстановка в България и по света, широко отразявани в печата, радиото, телевизията и интернет-пространството и превърнали се в свидетелство за последователен обществен ангажимент и ясна гражданска позиция.

Автор и съавтор е на десетки научни публикации, сред които са монографиите „Общественият прогрес и младежта“ (1969), „От социалния проблем към светогледни открития“ (1984), „Младежта и социалната промяна“ (1988), „Новите млади“ (2005), „Иван Хаджийски, четен днес“ (2007), „Македония на кръстопът“ (2008), „Българите: социологически погледи“ (2016), „Преходът: политологически ракурси“ (2017), „Карл Маркс и след него“ (2023).

Възпитал поколения философи, социолози и политолози, проф. Петър-Емил Митев заслужено се радваше на признанието и уважението на своите колеги и ученици. Той даде път в науката и професията на много от най-изтъкнатите учени в сферата на социални науки. Неизменният личен, обществен и научен интерес към младежта и младежката проблематика поддържаше изключителната му жизненост и отвореност към новото и перспективното чак до последните дни на живота му.

Верен на себе си и на своя граждански дълг, чужд на лесните компромиси, но и на всякакъв догматизъм, проф. Петър-Емил Митев виждаше своята мисия в това да отмества бариери, да създава нови пространства на знанието и рационалността. Българската наука загуби една от най-значимите си и достойни фигури. Проф. Петър-Емил Митев остави пример за интелектуалец и учен, с когото можем да се гордеем.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“