Начало / Новини / Новини и събития / Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), и във връзка с писмо №9104-31/16.03.2020 г. учебните занятия в Университета се провеждат дистанционно.

Този период може да продължи дълго, тъй като не е известно кога присъствените занятия ще могат да бъдат възобновени.

Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на Университета (https://elearn.uni-sofia.bg и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа), до която имат достъп с потребителското им име и парола от Системата за управление на студентска информация (СУСИ).

Препоръчваме на студентите:

  • да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в Моите курсове в системата за електронно обучение
  • да проверяват за допълнителна информация на сайта на факултета, в който следват, за допълнителна информация относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението
  • да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.