Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” прекратява процедурата по конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 5 / 17.01.2020 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява, че във връзка с решение на Академичния съвет, протокол № 2 от 18.12.2019 г. прекратява процедурата по конкурс за:

 

доцент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един за нуждите на ФМИ, (ДВ, бр. 66 от 20.08.2019 г.)

 

 

За информация:

Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83