Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 44/12.06.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

доценти по:

  • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - един;
  • 2.1. филология /български език/ - един;
  • 4.2. химически науки /неорганична химия/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 44/12.06.2012 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34