Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА) обявява конкурс за Първо ниво изследовател (R1)

   

 

Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА)

обявява конкурс по документи за следната длъжност:

 

Първо ниво изследовател (R1), до 8 часа работен ден, за срок от 12 месеца

 

1. Кандидатите трябва да притежават образователната степен магистър, да владеят поне един западен език, а също така руски, турски или някой друг близкоизточен език. Кандидатите трябва да имат изследователски интереси към малоазийско-черноморския регион в периода ХIX-XXI в., да имат компетенции за геополитически и стратегически анализи, както и способност за самостоятелни академични проучвания. От кандидатите се очаква активно да търсят и реализират проектни изследователски инициативи, както и да съдействат при осъществяването на дейностите на УЦРИА.

2. Срокът на конкурса е 7 дена, считано от датата на обявяването на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

3. Документи, необходими за конкурса:

- мотивационно писмо (до 2 страници);

- автобиография (CV);

- копие на диплома за завършено висше образование (магистърска степен и др.);

- списък с публикации;

- електронна поща и мобилен номер за връзка с кандидата .

4. Кандидатите да подават документите във формат PDF на следния електронен адрес: parvev@clio.uni-sofia.bg