Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА) обявява конкурс по документи

   

Срок за подаване на документите: от 17 юли 2023 г. до 23 юли 2023 г.

 

Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА)

обявява конкурс по документи за следните длъжности:

 

1. Първо ниво изследовател (R1), до 8 часа работен ден, за срок от 12 месеца.

Кандидатите трябва да притежават образователната степен магистър, да владеят поне един западен език, а също така руски, турски или някой друг близкоизточен език. Кандидатите трябва да имат изследователски интереси към малоазийско-черноморския регион в периода ХIX-XXI в., да имат компетенции за геополитически и стратегически анализи, както и способност за самостоятелни академични проучвания. От кандидатите се очаква активно да търсят и реализират проектни изследователски инициативи, както и да съдействат при осъществяването на дейностите на УЦРИА.

 

2. Първо ниво изследовател (R1), до 8 часа работен, за срок от 12 месеца.

Кандидатите трябва да притежават образователната степен магистър, да владеят поне един западен език, а също така турски и османо-турски. Кандидатите трябва да имат изследователски интереси към малоазийско-черноморския регион в периода XVI-XIХ в., да имат компетенции за ретроспективни геостратегически анализи, както и способност за самостоятелни академични проучвания. От кандидатите се очаква активно да търсят и реализират проектни изследователски инициативи, както и да съдействат при осъществяването на дейностите на УЦРИА.

 

3. Срокът на двата конкурса е 7 дена, считано от датата на обявяването на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

4. Документи, необходими за конкурса:

- мотивационно писмо (до 2 страници)

- автобиография (CV)

- копие на диплома за завършено висше образование (магистърска степен и др.)

- списък с публикации

- електронна поща и мобилен номер за връзка с кандидата

 

5. Кандидатите да подават документите във формат PDF на следния електронен адрес:

parvev@clio.uni-sofia.bg