Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ обявява конкурс за длъжността инспектор "Учебна дейност" за нуждите на Юридическия факултет

   

Срок за кандидатстване: 10 март 2022 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ИНСПЕКТОР „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Описание на длъжността:

Административно подпомагане дейността на ръководството на факултета. Извършва всички дейности, свързани с цялостното административно-информационно обслужване на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

 • Минимална степен на завършено образование: средно
 • Професионален опит: не се изисква - стажът и опитът се считат за предимство
 • Комуникативност и умения за работа в екип

 

Предимства:

 • Много добри компютърни и дигитални умения - добро владеене на Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) за създаване и работа с база данни
 • Много добра езикова култура и умения за водене на делова кореспонденция
 • Много добри умения за приоритизиране и организация на множество задачи
 • Висока степен на дискретност и способност за работа по поверителни въпроси
 • Владеенето на английски език е предимство
 • Комуникативност, професионална компетентност, организираност, прецизност, лоялност

 

Условия на труд:

 • Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок
 • МРЗ - 800 лв.

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Копие от диплома за завършено образование

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

 

Документите се подават на: e-mail: ivonk@uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.