Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на проект „Дизайн, синтез и свойства на флуорогенни биомолекулни сонди, базирани на хомо- и хетеродимерни багрила в биосъвместими и биоразградими наночастици“ в проект на СУ-SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: от 11.03.2024 г. до 17.03.2024 г.

 

Проект „Дизайн, синтез и свойства на флуорогенни биомолекулни сонди, базирани на хомо- и хетеродимерни багрила в биосъвместими и биоразградими наночастици, № 70-123-216 от 12.02.2024 г. в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира неакадемичен персонал, които ще бъдат назначени на позиция технически сътрудник, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Органичен синтез, спектрални изследвания, нанотехнологии
3. Необходимо образование Средно образование с професионална квалификация
4. Необходима експертиза Познания по органичен синтез и молекулна спектроскопия

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник
Функции по проекта Органичен синтез, спектрални изследвания, нанотехнологии
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700
Брой месеци по проекта 22
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за образование.

 

Документи се приемат от 11.03.2024 г. до 17.03.2024 г. на имейл адрес silieva@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 18.03.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 19.03.2024 г.
  4. Избраните членове на екипа ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: тел. 8161-211