Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект на СУ - SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: от 08.04.2024 г. до 24.04.2024 г.

 

Научна група 3.2.4. „Микробиологични рискове в околната среда“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира персонал, който да бъде назначен на позиции: 1) Технически сътрудник-лаборант, 2) Технически сътрудник-стжант и който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник - лаборант Технически сътрудник - стажант
2. Функции в екипа за изпълнение Лабораторна работа Стажант
3. Необходимо образование Висше - биолог Средно
4. Необходима експертиза Опит в микробиологията и научноизследователската работа Студент в бакалавърски курс по биология

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник-лаборант Технически сътрудник-стажант
2. Функции по проекта Лабораторна работа Стажант
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 700
4. Брой месеци по проекта 12 12
5. Брой часове на ден 4 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование, за позиция 1,
  • Диплома за средно образование, за позиция 2,
  • Диплома за научна степен и академично звание, за позиция 1,
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата, за позиция 1.

 

Документи се приемат от 08.04.2024 г. до 24.04.2024 г. на следните имейл адреси:

sivanov714@abv.bg

kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати - на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в каб. № 14 на Ректората.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено в деня след изпита.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

д-р Сергей Иванов, 0886 377 338

Камелия Сярова, 02/9308 357