Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на договор № BG-RRP-2.004-0008 „Маркер за иновации и технологичен трансфер“ /SUMMIT/

   

Срок за подаване на документите: от 16.10.2023 до 23.10.2023 г.

 

Договор № BG-RRP-2.004-0008 „Маркер за иновации и технологичен трансфер“ /SUMMIT/ по Програма за ускоряване и технологичен трансфер за възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Национален план за възстановяване и устойчивост набира следните експерти:

1. Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Компютърни системи и мрежи“
2. Функции в екипа за изпълнение 1.Подпомагане на участниците в проекта за дейности свързани с Компютърни системи и мрежи
3. Необходимо образование Висше образование с ОКС „магистър“, бакалавърска степен „Бизнес информационни системи“
4. Необходима експертиза

Работа с облачни системи.

Западен/чужд език – работно ниво.

Работа с MS Word, Exel, Power Point, Outlook.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочени по-долу:

Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Компютърни системи и мрежи”
Функции по проекта Техническо обслужване на проекта
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломата. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 16.10.2023 до 23.10.2023 г. на email адрес v.borisova@feb.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 24.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 25.10.2023 г.
  4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.