Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 22.12.2023 г. до 29.12.2023 г.

 

.Избор на екип за изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ дейност 3.5 Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, набира членове на екипа, които ще бъдат назначени на позиция Административен секретар, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар

 

2.

 

 

Функции в екипа за изпълнение

 

Подготовка, придвижване и финализиране на административни дейности по проекта.

Подготовка и организиране на заседанията на експертите по дейност 3.5.; водене на протокол, разпределение на задачите и координация на тяхното изпълнение; организиране на обученията, заложени по дейност 3.5; изготвяне на отчети от извършената дейност по 3.5.; изготвяне и поддържане на архив; изпълнение на възложени допълнителни задачи, съгласно естеството на дейността.

3. Необходимо образование Висше образование с ОКС „магистър“

 

4.

 

 

Необходима експертиза

 

Работа с MS

Word, Exel,

Power Point,

Outlook. Западен/чужд език

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар

2.

 

Функции по проекта

 

Подготовка, координиране и изпълнение на административните дейности по проекта.

Подготовка, придвижване и финализиране на административни дейности по проекта.

Подготовка и организиране на заседанията на експертите по дейност 3.5.; водене на протокол, разпределение на задачите и координация на тяхното изпълнение; организиране на обученията, заложени по дейност 3.5; изготвяне на отчети от извършената дейност по 3.5.; изготвяне и поддържане на архив; изпълнение на възложени допълнителни задачи, съгласно естеството на дейността.

3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400
4. Брой месеци по проекта 30 месеца
5. Брой часове на ден 8

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

 

Документи се приемат от 22.12.2023 г. до 29.12.2023 г. на имейл адрес: v.borisova@feb.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 3.01.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 4.01.2024 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.