Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител на лаборатория в градска среда на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 6 февруари 2022 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

Станете част от бъдещето и участвайте в приложни изследвания, които развиват иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с научната общност, бизнеса и правителството.

За своя екип търсим млад по душа, мотивиран за високи резултати и отворен към неограничените възможности на бъдещето.

 

Ръководител лаборатория в градска среда

 

Лабораторията в градска среда е проектирана като интелигентна лаборатория за събиране, трансфериране и съхранение на данни, необходими за обучение, научни изследвания, взаимодействие, сътрудничество и комуникация със заинтересовани страни.

 

Вашите отговорности:

 • Ръководство и наставничество на лабораторията;
 • Планиране и внедряване на инструменти и техники в лабораторията;
 • Оптимизиране на мрежовата свързаност за управление и поддръжка на устройствата и междинния интеграционен софтуер;
 • Управление на инвентара и доставките;
 • Анализ на различни комуникационни протоколи и мрежи;
 • Конфигуриране на междинния интеграционен софтуер по отношение на събирането, съхранението и обработката на данни;
 • Комуникация със заинтересовани страни;
 • Създаване на отчети и визуализация на данни;
 • Идентифициране и специфициране на необходими материали и ресурси;
 • Включване в релевантни обучителния и инициативи за развитие.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Магистър по комуникации, компютърно инженерство, строително инженерство или друга релевантна специалност и минимум 5 години опит;
 • Познания в областта на сензорните технологии и метриките за производителност;
 • Способност за поддържане на взаимоотношения със заинтересовани страни, както вътрешни, така и външни, включително производители и партньори;
 • Способност за ръководство на екипи и работа в мултидисциплинарни екипи;
 • Познания и опит в IoT технологиите и протоколи (Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, Sigfox, Lora, други);
 • Умения за програмиране (например, C/C++, Java, Python);
 • Способност за комуникиране на сложни технически проблеми по подходящ, кратък и точен начин вербално и писмено;
 • Способност за приоритизиране на задачи и работа по множество дейности, желание за създаване на добавена стойност и постигане на резултати.
 • Отлично владеене на Английски език.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Възможност за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Достъп до модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лаборатории за иновации;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 06/02/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp),
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Човешки ресурси.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 06.02.2022 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 7 и 18 февруари 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: dessislava.petrova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.