Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на преподаватели по проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“–гр.Благоевград,Национален военен университет "Васил Левски"–гр.Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"

   

Срок за подаване на документите: до 15 септември 2021 г.

 

Екипът за управление на проекта търси персонал със следните

 

Основни отговорности:

  • Създаване на учебни планове и учебни програми на магистърски програми български и английски език
  • Създаване дигитално съдържание към тях
  • Въвеждане на дигиталното учебно съдържание на магистърски програми по проекта.

 

Нашето предложение:

  • Ще се присъедините и ще си сътрудничите с екип от университетски преподаватели с възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате, моля, изпратете в срок до 15.09.2021 г. на naidenov@gea.uni-sofia.bg:

  • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и избор
  2. Избраните кандидати ще бъдат назначени на договор.

 

За допълнителна информация:

Доц. д-р Климент Найденов

naidenov@gea.uni-sofia.bg