Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Офис Мениджър в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: от 10 септември 2020 г. до 24 септември 2020 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси подходящ кандидат за следната свободна позиция:

Офис мениджър

Отговорности:

 • Грижи се за графика на Директора и за организирането на ключови срещи;
 • Отговаря за резервациите за пътувания и настаняване за Директора и служители на Института;
 • Води протоколи на срещи, подготвя писма и друга кореспонденция;
 • Основна точка за контакт в Института, като приема телефонни обаждания и предава съобщения, посреща и насочва посетителите;
 • Проучва, събира и анализира информация за подготовка на доклади, документи и презентации;
 • Води входяща и изходяща кореспонденция;
 • Създава и поддържа ефективна организация за управление и архивиране на документите;
 • Осигурява ефективната организация на срещи и различни събития;
 • Подпомага Директора във връзка с придвижването на счетоводни и административни документи;
 • Съдейства на Дирекция „Администрация и финанси“, като подпомага работата с доставчици и фактурирането.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше образование в областта на бизнес администрацията или сходна област;
 • Опит и/или желание за реализация като офис мениджър или личен асистент на ръководител;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения и високо ниво на MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Инициативност, подход, ориентиран към резултати и подчертано внимание към детайлите;
 • Положително отношение и мотивация за отлично административно обслужване на членове на екипа и на външните партньори на Института;
 • Желание за работа в малък и ефективен екип и постигане на резултати в кратки крайни срокове.
 • Точност и професионализъм.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие.
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на адрес career@gate-coe.eu , следните документи:

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В периода от 25.09.2020 г. до 28.09.2020 г. ще се проведе онлайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.