Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Експерт, управление на човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 20 февруари 2022 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

За своя екип търсим млад по душа, мотивиран за високи резултати и отворен към неограничените възможности на бъдещето.

 

Експерт, управление на човешки ресурси

 

Вашите отговорности:

 • Разработвате планове, правила, процеси в различни области на УЧР, включително набиране и селекция на персонал, кариерни пътеки, развитие на таланта, системи за възнаграждение, управление на представянето;
 • Разработвате материали, насоки, практически инструменти, които да улесняват коректната интерпретация и прилагане на стандартите в областта на УЧР в института;
 • Идентифицирате подходящи възможности за обучение и подпомагате прилагането на методи и способи за развитие на персонала;
 • Изготвяте отчети за проследяване на ключови показатели в областта на УЧР, които да бъдат основа за информирани решения и разработване на планове за действие;
 • Разработвате и провеждате проучвания на ангажираността на служителите, анализирате резултатите и предлагате конкретни действия за постигане на необходими подобрения, в области, където се наблюдават дефицити.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование със специалност икономика, управление на човешки ресурси или друго релевантно за позицията;
 • Стаж/професионален опит – Придобит стаж и професионален опит поне 5 години на сходна позиция.
 • Необходима експертиза:
 • Отлични познания на нормативните актове в областта на трудовото, данъчното и осигурителното право;
 • Опит в работа със софтуер за УЧР;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в международен екип;
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда;
 • Аналитично мислене;
 • Лоялност и отговорност.

 

Нашето предложение:

 • Ще имате възможността да работите в международен екип от специалисти и изследователи в областта на изкуствения интелект;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 20/02/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp),
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Човешки ресурси.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 20.02.2022 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 21 и 28 февруари 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: Sylvia@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.