Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Експерт, организиране на конференции и събития в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 25 юли 2021 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси креативен ентусиазиран Експерт, oрганизиране на конференции и събития, който ще координира организирането на събития за развитие на имиджа на Институт GATE, повишаване на осведомеността за неговата дейност и разширяване на неговата екосистема.

Като Експерт, oрганизиране на конференции и събития в Институт GATE, Вие ще отговаряте за организирането и координирането на събития като международни изследователски работни сесии и семинари, уебинари, международни конференции, информационни дни и дни на отворени врати, хакатони, кариерни и други важни събития.

Вие ще управлявате цялостния процес от планиране до провеждането на събитието и извършването на оценката след него. Идеалният кандидат за тази роля трябва да демонстрира изключителни организационни умения, забележителни междуличностни умения, способност за мултитаскинг и отлично управление на времето. Успешният Експерт, oрганизиране на конференции и събития трябва да подобрява имиджа на организацията и ефективно да постига целите на провежданите събития.

 

Щатна позиция/длъжност – Експерт, организиране на конференции и събития в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

 • Планира и организира събития с внимание към финансовите и времевите ограничения;
 • Прави предложения за подобряване на ефективността и успеха на събитията, които подготвя;
 • Проучва и предлага подходящи места за реализация на събитията, както и потенциални доставчици и изпълнители;
 • Прави резервации за места за провеждане на събитията;
 • Представя проекти на сценарии за събитията и планира участието на лектори и гости;
 • Управлява и координира доставчиците и цялата логистика на събитията (например: място, щанд или изложбена площ, покани, кетъринг, пътуване);
 • Управлява дейностите, свързани с брандиране и комуникация;
 • Координира с Експерт Връзки с обществеността и маркетинг планове за популяризиране и отразяване на събитието;
 • Координира дейностите, за които отговаря с партньори на Институт GATE;
 • Съдейства в процеса за търсене на спонсори и подготвя предложения за спонсорски пакети;
 • Координира работата с агенции за управление на събития;
 • Предприема всички необходими действия, за да гарантира, че събитието ще бъде завършено безпроблемно и полага усилия, за разрешаване на всички възникнали проблеми;
 • Разработва и предлага анкети за събиране на обратна връзка за събитията;
 • Прави оценка на успеха на проведените събития и представя отчети за свършената работа.

 

Необходимо образование и опит:

 • Висше образование в областта на PR, Маркетинг, Комуникации, Мениджмънт на хотелиерството или свързана област е за предпочитане;
 • Поне три години опит на подобна позиция.

 

Необходима експертиза:

 • Портфолио от организирани успешни събития ще се счита за сериозно предимство;
 • Отлични умения за работа с MS Office;
 • Отлични междуличностни и комуникационни умения;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отборен играч;
 • Организационни умения и подчертано внимание към детайла;
 • Умения за водене на преговори при търсене на най-добрата цена от места за провеждане на събития, доставчици и изпълнители;
 • Умения за управление на времето и способност за работа под напрежение, за да осигурява ефективното протичане на събитията;
 • Мотивираност и ентусиазъм.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие;
 • След преместване в новите помещения на Институт GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерима с Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на: career@gate-ai.eu

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 • В срок до 06.08.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати;
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс;
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация: contact@gate-ai.eu