Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 25 юли 2021 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси активен и ориентиран към резултатите Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи), който да развие допълнителни възможности за международно и национално бизнес сътрудничество в областта на научните изследвания и финансирането на научноизследователски и иновационни дейности от публични източници в ЕС и на национално ниво.

Като Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) Вие ще отговаряте за по-нататъшното развитие и разширяване на екосистемата GATE с международни организации в ЕС и други развити страни, академични институции, изследователски организации и асоциации.

Вие ще управлявате процеса на бизнес развитие от идентифициране и проучване на възможности, през установяване и развитие на първите контакти до изготвяне на предложение за изследователски проект в сътрудничество с други отдели и екипи на GATE.

Идеалният кандидат за тази роля трябва да демонстрира изключителни резултати в областта на бизнес развитието (по възможност в научно изследователската сфера), превъзходни междуличностни умения, умения за справяне с множество задачи и отлично управление на времето.

Предпочетеният Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи) трябва да развие значително партньорската екосистема на GATE с ценни стратегически партньори и да осигури ефективно финансиране на GATE от публични източници.

 

Щатна позиция/длъжност – Експерт Бизнес развитие в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

 • Мислите стратегически - виждате по-широката картина и си поставяте цели и задачи, за да развиете бизнес възможностите за публично финансиране на научно-изследователски и иновационни дейности;
 • Работите стратегически - извършвате необходимото планиране, за прилагане на оперативни промени в бизнес развитието развитието и планирането, управлението и отчитането на научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от европейски и национални публични източници;
 • Изследвате и идентифицирате нови възможности за бизнес и партньорство с европейски и национални институции - включително нови тенденции, области на растеж, програми за финансиране, значими партньорства;
 • Търсите подходящи контакти в публични и корпоративни организации, представляващи интерес, създавате и развивате потенциални партньорства, срещате се лице в лице или по телефона, насърчавате и развивате бизнес отношения с потенциални партньори и заинтересовани страни;
 • Разбирате добре компетентностите и възможностите на GATE за изследвания и иновации и сте в състояние да представяте и съветвате другите за тях;
 • Разбирате нуждите на заинтересованите страни и партньори от GATE и сте в състояние да отговорите ефективно с предложения и план за това как да ги постигнете;
 • Можете да изготвите предложения за изследователски проекти в сътрудничество с изследователи и други експерти от GATE, да поддържате връзка с администрацията, финансите и правните екипи, където е необходимо;
 • Посещавате подходящи семинари, конференции и събития, и обучавате членове на екипите за бизнес развитие и научни изследвания в новите тенденции и програми, организирате и външно обучение, когато е необходимо;
 • Обсъждате комуникационната стратегия и дейности с PR и управление на събития и намирате начини за подобряване на имиджа и развитие на екосистемата на GATE;
 • Следите тенденциите и промените в приложните изследвания и техните бизнес аспекти.

 

Необходимо образование и опит:

 • Предпочитано висше образование в областите информационни технологии, публична/бизнес администрация, маркетинг, комуникации или друга свързана област;
 • Най-малко 5 години професионален опит на подобна длъжност.

 

Необходима експертиза:

 • Допълнителната специализация в планиране, управление и отчитане на проекти с европейско и национално публично финансиране е предимство;
 • Установена международна и национална бизнес мрежа и лични контакти в Публичния сектор ще се считат за силно предимство;
 • Отлични умения за устен и писмен английски език;
 • Владеене на MS Office;
 • Отборен играч със страхотни междуличностни и комуникативни умения;
 • Силна самомотивация, ориентация към резултати, организационни умения и внимание към детайла;
 • Силни преговорни умения при работа с партньори и изпълнители;
 • Умения за управление на времето и способност за работа под напрежение.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие;
 • След преместване в новите помещения на Институт GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерима с Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на: career@gate-ai.eu

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 • В срок до 06.08.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати;
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс;
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация: contact@gate-ai.eu