Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Инспектор Учебна дейност към Департамент за езиково обучение

   

Срок за кандидатстване: 30.06.2020 г.

 

Департамента за езиково обучение към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи:


Инспектор Учебна дейност

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно/висше образование;
2. Много добра компютърна грамотност - Word и Excel;
3. Много добра комуникативност и работа в екип;
4. Предимство е владеене на английски език;

Условия на труд:
Трудов договор с основна работна заплата 750 лв.

Необходими документи:

Автобиография с актуална снимка, копие от диплома за висше образование и сертификат за владеене на английски език, ако има такъв, копия на документи за придобит професионален и трудов стаж.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Документите се подават на e-mail: secretary@deo.uni-sofia.bg или на адрес:

гр. София, ул. „Коста Лулчев“ 27, стая 202