Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Инспектор студенти към Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Срок за кандидатстване: 30.06.2020 г.

 

Факултет по журналистика и масова комуникация към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи:

Инспектор студенти - двама

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование;
  • Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква;
  • Много добра компютърна грамотност - интернет, основни текстообработващи програми, Excel;
  • Владеене на английски език е предимство;
  • Познаване на нормативни документи, свързани с основни дейности, вътрешни правилници на Софийски университет, Закон за висшето образование;


Административна компетентност:

Комуникативност, умения за работа в екип, дискретност, отговорност, прецизност, лоялност и умения за вземане на бързи решения в конфликтни и специфични ситуации;

 

Основни задължения:

Извършва дейности, свързани с цялостното административно-информационно обслужване на студенти, преподаватели и специалности /ОКС - бакалавър и ОКС - магистър/;


Условия на труд:

Трудов договор с основна работна заплата 750 лв.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от диплома за висше образование се изпращат на e-mail: mmnikolova@uni-sofia.bg или на адрес:

гр. София, ул. Московска № 49, Деканат.

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.