Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Департаментът за езиково обучение (ДЕО) в СУ обявява процедура за подбор на кандидати по документи за заемане на длъжността „преподавател“ по биология

   

Срок за подаване на документите: 27 август 2021 г.

 

На основание чл. 86, т. 14 от ПУРПНСЗАД на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Департаментът за езиково обучение в СУ обявява процедура за подбор на кандидати по документи за заемане на длъжността „преподавател“ по биология на български и на английски език.

ОРЗ – 1260 лв.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование – бакалавър/магистър по Биологически науки
  • Отлично владеене на английски език

 

Необходими документи:

  • Автобиография
  • Диплома за висше образование
  • Документ за владеене на английски език

 

Документите се подават електронно на адрес: secretary@deo.uni-sofia.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю.

 

Срок на обявата – 27.08.2021 г.