Начало / Новини / Календар / Заседание на Общото събрание на Софийския университет

272 аудитория, Ректорат

На 8 юни 2022 г. от 9.30 часа в 272-ра аудитория в Ректората ще се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Единствената точка в дневния ред е Промени и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски.