Начало / Новини / Календар / Стартира пролетната програма на Кръжока по астрономия – март-май 2023 г.

Физически факултет

На 09 март 2023 г. в зала А205 на Физическия факултет на Софийския университет от 19:30 ч. стартира пролетната програма на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“.

Програмата включва поредица от лекции през март, април и май на разнообразни теми, представени на достъпен език от български учени, работещи у нас или в чужбина. Първата сбирка, на 09 март, е на тема „Магнитните полета в Слънчевата система“ с лектор гл. ас. д-р Милен Цеков от катедра „Метеорология и геофизика“. Всички сбирки са от 19:30 ч. в четвъртък, като осем от тях са в зала А205 на Физическия факултет, а кръжокът на 30 март ще бъде в Астрономическата обсерватория на Софийския университет в парк Борисова градина, където освен планираното представяне на авторската книга на Пенчо Маркишки, ще има възможност и за наблюдения с телескоп (при ясно небе).

Пълната програма на Кръжока по астрономия за пролетта на 2023 г. е достъпна тук .

През втората половина на април, освен лекциите на Кръжока, екипът на катедра „Астрономия“ подготвя и две традиционни мащабни събития в Астрономическата обсерватория – разнообразна програма с наблюдения, демонстрации, изложба и лекции на 22 април (част от програмата на Деня на отворените врати на Физическия факултет на Софийския университет) и на 29 април (по случай Пролетния световен ден на астрономията).

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра „Астрономия“ и до днес. Настоящият подход на Кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Повече информация за кръжока може да откриете тук .