Начало / Новини / Календар / Представяне на годишните проекти на 4 клас от Прогресивни училища 1 и 3

Централно фоайе, Ректорат

На 6 април 2023 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа във фоайето към Аулата на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе представянето на годишните проекти на 4. клас от Прогресивни училища 1 и 3!.

През последната година от обучението си в международната програма за начален етап на International Baccalaureate учениците от 4. клас реализират самостоятелно изследване върху една от 6-те изследователски теми. Децата избират проблем, върху който да фокусират вниманието си, изследват го, търсят и прилагат възможни решения. По време на работата по проектите те демонстрират овладените знания, умения, концептуално разбиране, личностни качества и нагласи, които целенасочено са развивали по пътя си в началното училище. Кулминацията на този процес е PYP Exhibition, на която учениците представят процеса и продуктите на своя труд на две теми: Къде се намираме във времето и пространството? и Как се организираме в групи и общности? Чрез проектите те дават своя отговор на тези въпроси и показват в каква степен са готови за предизвикателствата в следващия образователен етап.

Официално откриване ще бъде от 15:00 часа.

Плакат PYP