Начало / Новини / Календар / Откриващо събитие по проекта SUMMIT

Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“, 49)

На 14 март 2023 г. от 12.00 часа в Националния пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“, 49) ще се проведе откриващо събитие за изпълнението на дейностите по проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) 2023 г., организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проектът е в изпълнение на Договор BG-RRP-2.004-0008-C01 за финансиране на проект „Софийски университет – Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

В диалог с екипа и водещите учени на проекта ще бъдат изяснени основните цели, които стоят пред него, както и очакваната обществена полза от реализацията на постигнатите резултати.