Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Симбиотичните звезди – уникални лаборатории за звездното взаимодействие

Зала А205, Физически факултет

Лектор - доц. д-р Кирил Стоянов, Институт по астрономия с НАО, БАН.

Доц. д-р Кирил Стоянов защитава докторска дисертация на тема “Приливни взаимодействия в масивини рентгенови двойни и симбиотични звезди” през 2011 г. В момента е доцент в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Научните му интереси са свързани с двойните звезди с компактни обекти.

Изследването на симбиотични звезди е една от традиционните задачи за астрономите от Института по астрономия с НАО, БАН. Наблюденията в НАО Рожен на този тип обекти започват още през 1979 г. с въвеждането в експлоатация на Куде спектрографа на 2м телескоп и досега са публикувани повече от 130 статии и няколко дисертации.

Симбиотичните звезди са двойни системи, в които звезда-донор прехвърля вещество към компактния обект в системата, най-често бяло джудже. Част от веществото, което не успява да акретира на повърхността на бялото джудже, формира мъглявина около цялата система. Симбиотичните звезди са едни от най-интересните обекти във Вселената. Тяхната променливост се свързва с интересни процеси като фликеринг, избухвания на Нова, формиране на джетове и акреционни дискове, акреция на вещество и звезден вятър, образуване на прах и околозвездни мъглявини и др.

poster_apr_23_KStoyanov_small