Начало / Новини / Календар / ΙΙΙ Национална олимпиада по езикова култура

Ректорат

Катедрата по български език на СУ „Св. Климент Охридски“ организира Трета национална олимпиада по езикова култура, която ще се проведе на 12 и 13 май в Алма матер.

Форумът, в който участват студенти с хуманитарен профил I курс, е единствен по рода си в България и вече има две издания. Неговата цел е да стимулира интереса към актуалните въпроси на езиковата култура и да даде възможност на студентите да приложат изградените умения и знания при решаването на конкретни проблеми, да провери техните нагласи към отклоненията, вариантността в речевата практика и динамиката в езиковата система.

В тазгодишното издание ще се включат близо 80 студенти от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и от университета домакин на проявата.

Отборната надпревара ще се проведе на 12 май, а на 13 май ще се състезават индивидуалните участници, като и в двата случая са предвидени писмен и устен кръг. Писменият кръг се състои в решаване на многокомпонентен тест със задачи с избираем и със свободен отговор. Допуснатите до втория кръг правят анализ на казуси, включително от журналистическата практика, коментират актуални проблеми на езиковата култура, участват в блицинтервю и събеседват с членовете на журито. Отговорите на студентите ще бъдат оценявани от независима комисия, в чийто състав влизат изтъкнати учени от Института за български език и специалисти с богат опит в областта на превода и редактирането.

Партньори на събитието са Асоциацията на лекторите по български език, литература и култура, Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, БТА, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Би Ти Ви, Евронюз и вестник „24 часа“.

Организационният комитет изказва своята благодарност за финансовата подкрепа за олимпиадата, която се осъществява с финансови средства по НИД на ФСФ, дог. № 80-10-59 от 25.04.2023 г.

Още информация на страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/ezikovaolimpiada

За контакти: ezikova.olimpiada.2023@gmail.com