Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2018-2019 г.

   

02.10.2018

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018-2019 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

 

Инспектор „Учебна дейност”

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА

 

Календарен график на провеждане на занятията в ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ за МП "Икономика и финанси" (I семестър неикономисти)

МП Икономика и финанси /I семестър неикономисти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ/ - Календарен график на занятията

МП Счетоводство и одит /I сем. икономисти с прием през 2018 г. /

МП Счетоводство и одит /III сем. икономисти с прием през 2017 г./

МП Счетоводство и анализ на големи данни /I сем. икономисти/

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) /II сем. икономисти и II сем. неикономисти – зимен прием и I сем. икономисти – летен прием /

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) /I семестър неикономисти/

МП Приложна икономика /I семестър икономисти и III семестър неикономисти/

МП Икономика и право /I семестър специалисти/

МП Финансов мениджмънт /на английски език/ - /I семестър икономисти и I семестър неикономисти/

МП Финанси и банково дело /I семестър икономисти и III семестър неикономисти/

МП Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги /I семестър икономисти и III семестър неикономисти/

МП Дигитален мениджмънт в туризма

МП Приложна иконометрия и икномическо моделиране (AEEM First Semester 2018-2019)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА - НЕИКОНОМИСТИ И ПБ

(ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА, ИЕКУ, СИА, ФБД, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ, СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ)

Лекциите по Математика за студентите от магистърските програми в специалност Икономика - за неикономисти и професионални бакалаври, 1 курс, зимен семестър, ще се проведат от 22.10 до 26.10.2018 включително от 18.00 до 21.00 ч. в зала 300.

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

МП Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси /I семестър специалисти и III семестър неспециалисти/ - начало 06.10.2018 г. (събота)

МП Бизнес администрация - Стратегическо управление /I семестър специалисти и III семестър неспециалисти/

МП Бизнес администрация - Дигитален маркетинг /I семестър специалисти/ - начало 06.10.2018 г. (събота)

МП "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" за неспециалисти - продължителност 2 семестъра - начало 06.10.2018 г. (събота)

Master programs in Business Administration - Human Resources Development and Strategic Management for non-specialists - first semester

 

Учебните занятия в магистърските програми, за които не е обявен разпис, ще се провеждат чрез консултации. Моля студентите от посочените по-долу магистърски програми да се свържат със съответния ръководител за уточняване провеждането на консултациите:

 

МП Икономика и управление на туризма и МП Дигитален мениджмънт в туризма

проф. д.ик.н Соня Милева, e-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg

 

МП Икономика и управление на публичния сектор

Доц. д-р Александър Николов, e-mail: alek_nikolov@mail.bg

 

МП Управленски информационни системи

доц. д-р Красимира Швертнер, e-mail: shvertner@feb.uni-sofia.bg

 

МП Статистика, иконометрия и актюерство

доц. д-р Б. Ломев, e-mail: lomev@feb.uni-sofia.bg

 

При подобни проблеми и в други магистърски програми, моля обръщайте се към Учебен отдел, IV етаж, стая 410