Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2022/2023 г.

   

10.02.2023

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за летния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ.

Кампанията протича в два етапа:

  • От 13 до 26 февруари 2023 г. студентите записват избираеми дисциплини.
  • От 27 февруари до 5 март 2023 г. студентите имат възможност да се отпишат от избираеми дисциплини. През този етап студентите могат да се записват единствено за дисциплини, които през първия етап на кампанията са посочили като РЕЗЕРВНИ.

 

След 5 март 2023 г. избраните от студента дисциплини стават задължителни. Направеният избор не подлежи на преразглеждане по време на семестъра.

Необходима информация за записване на избираеми дисциплини:

  • Студентите избират дисциплини от посочените в актуалния учебен план на всяка магистърска програма, който може да намерите тук.
  • За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса и учебните програми, които са достъпни за студентите.
  • Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на тяхната магистърска програма. Всички други дисциплини, които студентите желаят да посещават и да положат изпит по тях, се считат за факултативни.
  • Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.
  • Задължително избираемите дисциплини за студентите неикономисти/неспециалисти са добавени автоматично в техния учебен план. Формирането на минимален брой кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния план на съответната магистърска програма за студентите неикономисти/неспециалисти включва успешното полагане на изпит по задължително избираемите дисциплини.
  • Водещата катедра за дадена магистърска програма може да ограничи обучението по избираемите дисциплини в ОКС „магистър“, като заложи минимум записали се студенти за провеждане на занятия. Това налага посочването и на резервни избираеми дисциплини в системата СУСИ. Ограничение за минимум 6 студенти, записали избираемите дисциплини, за да се проведат те, важи за МП Бизнес икономика, МП Икономика и право, МП Икономика и финанси, МП Моделиране на големи данни за бизнеса и финансите и МП Митнически и данъчен контрол.
  • Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра и не се разглеждат заявления за отписване.

 

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ:

Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН, след като сте вече записани. Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

 

При въпроси относно избираемите дисциплини, може да потърсите съдействие от:

Нели Милева, инспектор ОКС "магистър" - mileva@feb.uni-sofia.bg

Добринка Бижева, инспектор ОКС "магистър" - dobrinka@feb.uni-sofia.bg

Красимира Тонова, инспектор "Информационни дейности" - krasy@feb.uni-sofia.bg,

както и на телефон 0878 437 462.

 

За повече информация относно избираемите и факултативните дисциплини в Стопанския факултет:

Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

Logo FEBA BG-EN