Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ през летния семестър на учебната 2023/2024 г.

   

14.02.2024

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за летния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ.

Кампанията протича в два етапа:

  • От 15 февруари до 3 март 2024 г. студентите записват избираеми дисциплини.
  • От 4 март до 10 март 2024 г. студентите имат възможност да се отпишат от избраните дисциплини. През този етап студентите могат да се записват единствено за дисциплини, които през първия етап на кампанията са посочили като РЕЗЕРВНИ.

След 10 март 2024 г. избраните от студентите дисциплини стават задължителни.

Необходима информация за записване на избираеми дисциплини:

  • Студентите избират дисциплини само от посочените в актуалния учебен план на всяка магистърска програма, който може да намерите тук. Всеки студент е задължен да покрие минималния брой кредити от избираеми дисциплини, посочен в учебния план, независимо от семестъра, през който се изучават дисциплините.
  • За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса и учебната програма.
  • Всички други дисциплини, които не са включени в учебния план на конкретната магистърска програма, могат да бъдат избирани от студентите, но се считат за факултативни. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.
  • Факултативните дисциплини не са включени в разписа на магистърските програми. Информация за тяхното провеждане може да получите от администраторите на магистърските програми.
  • Задължително избираемите дисциплини за студентите неикономисти/ неспециалисти са добавени автоматично в техния учебен план. Студентите могат да покриват минималния брой кредити от избираеми дисциплини на база успешното полагане на изпитите по задължително избираемите дисциплини.
  • Водещата катедра за дадена магистърска програма може да ограничи обучението по избираемите дисциплини в ОКС „магистър“, като заложи минимум записани студенти за провеждане на занятия. Това налага посочването и на резервни избираеми дисциплини в системата СУСИ. Повече информация относно ограниченията при записване на избираеми дисциплини, взети с решение на катедрено ниво, може да получите от администраторите на магистърските програми.
  • Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра и не се разглеждат заявления за отписване от избираеми дисциплини.

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ:

Използването на Системата за управление на студентската информация СУСИ е възможно само с потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

При въпроси относно избираемите дисциплини, може да потърсите съдействие от:

Недялка Милева, инспектор ОКС „магистър“ - mileva@feb.uni-sofia.bg

Добринка Бижева, инспектор ОКС „магистър“ - dobrinka@feb.uni-sofia.bg

Мая Тодорова, инспектор „Информационни дейности“ - mayalt@uni-sofia.bg, както и на телефон 0878 622 429.

Мариета Динчева, инспектор „Информационни дейности“ – m.dincheva@feb.uni-sofia.bg, както и на телефон 0878 622 429.

Повече информация относно избираемите и факултативните дисциплини в Стопанския факултет може да получите от Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет.

Logo FEBA BG