Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „магистър“ през юли, септември и октомври 2024 г.

   

10.04.2024

 

Уважаеми студенти,

Държавните изпити и защитите на магистърски тези за ОКС „магистър" ще се проведат на следните дати:

Катедра „Икономика":

  • Държавен изпит за МП „Бизнес икономика", МП „Икономика и право", МП „Икономика и финанси" и МП „Митнически и данъчен контрол" – 15 юли 2024 г.
  • Държавен изпит за МП „Бизнес икономика", МП „Икономика и право", МП „Икономика и финанси" и МП „Митнически и данъчен контрол" – 12 септември 2024 г.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

Катедра „Статистика и иконометрия":

  • Държавен изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании" – 15 юли 2024 г. (09:30 часа, зала 307) въпросникът за държавен изпит е достъпен на следния линк.
  • Държавен изпит и защита на магистърски тези за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите" – държавен изпит и защита на магистърски тези на 10 октомври 2024 г. – въпросникът за държавен изпит е достъпен на следния линк.

 

Катедра „Стопанско управление":

  • Държавен изпит за МП „Бизнес администрация", МП „Бизнес мениджмънт“, МП „Дигитален маркетинг", МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор", МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество" и МП „Управление и предприемачество“ – 17 юли 2024 г.
  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език" и МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език" – 16 юли 2024 г.
  • Държавен изпит за МП „Бизнес администрация", МП „Бизнес мениджмънт“, МП „Дигитален маркетинг", МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор", МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество" и МП „Управление и предприемачество“ – 11 септември 2024 г.
  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация" – 30 септември 2024 г.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

На 15 май 2024 (сряда) от 18:30 часа ще се проведе информационна среща, посветена на организацията и провеждането на държавния изпит за МП „Бизнес мениджмънт“ и МП „Бизнес администрация“. Срещата ще се състои онлайн в платформата Teams на адрес - https://bit.ly/ДИзпити-2024

 

Катедра „Финанси и счетоводство":

  • Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит" ще се проведе на 16 юли 2024 г.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 30.06.2024 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Допълнително ще бъде публикувана повече информация за провеждането на посочените държавни изпити и защити на магистърски тези.

Logo FEBA BG